На поддержку малого бизнеса и НКО направят дополнительные средства

https://rg.ru/2021/08/02/na-podderzhku-malogo-biznesa-i-nko-napraviat-dopolnitelnye-sredstva.html