В Якутии прошёл благотворительный забег #МойбизнесПомогает

24 и 25 сентября состоялись благотворительные забеги #МойбизнесПомогает.

https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-yakutii-proshyel-blagotvoritelnyy-zabeg-moybiznespomogaet